ReadyPlanet.com
dot
รับแปลภาษา
dot
bulletรับแปลเอกสารยื่นกงสุล
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับแปลภาษาจีน
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletแปลงาน
bulletแปลงานด่วน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletพิมทรานสเลชั่น
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletบริการแปลเอกสาร.net
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletแปลงาน.net
dot
หลากหลายบริการแปล

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลบทคัดย่อ แปลบทคัดย่อ รับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 

PIM Translation Co., Ltd.

รับแปลบทคัดย่อ แปลบทคัดย่อไทยเป็นอังกฤษ
ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้างรวดเร็ว
ทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ทางสังคมศาสตร์ ได้แก่บทคัดย่อนิติศาสตร์ บทคัดย่อบริหารธุรกิจ บทคัดย่อศึกษาศาสตร์ บทคัดย่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ บทคัดย่อรัฐศาสตร์ บทคัดย่อรัฐประศาสนศาสตร์

Tel./Fax. 02-174-1022
Mobile: 081-4580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email:pimtranslation@yahoo.com  
         pimtranslation@hotmail.com

pimtranslation555@gmail.com


 รับแปลบทคัดย่อทางนิติศาสตร์  

ด้วยประสบการณ์แปลกฎหมายอันยาวนานของคุณพูลศักดิ์ ทำให้ผลงานแปลบทคัดย่อทางนิติศาสตร์ ได้รับการยอมรับจากนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง ทำให้รุ่นพี่บอกต่อรุ่นน้องกันมายาวนาน ถึงแม้บทคัดย่อจะมีเพียงไม่ถึงหนึ่งหน้า แต่ด้วยความสำคัญของบทคัดย่ออันจะนำไปสู่ความสำเร็จของนักศึกษาแต่ละท่าน ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการแปลบทคัดย่อกับคุณพูลศักดิ์ ไม่มีคำว่าต่อราคา หรือต้ดพ้อว่าราคาสูง เพราะนักศึกษาที่จ้างแปลบทคัดย่อกับคุณพูลศักดิ์ มีความพึงพอใจ เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผ่านโดยไม่ต้องแก้ไข ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยของรัฐ สิ่งที่ลูกค้าร้อยละ 90 มักใช้ค่าบริการเป็นเครื่องตัดสินใจ เราจึงมีส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการแปลบทคัดย่อนิติศาสตร์ร้อยละ 10 ซึ่งลูกค้ามิได้นำราคามาเป็นเครื่องตัดสินใจจะใช้คุณภาพของงานแปลที่ได้เป็นเครื่องตัดสินใจว่า ...ไม่ต้องยุ่งยากในการแก้ไขงานแปลบทคัดย่อ ถูกอาจารย์แก้ไขบทคัดย่อหลายครั้ง ลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่จะได้รับอนุมััติการทำบทคัดย่อฉบับภาษาไทยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว และอาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งให้นำบทคัดย่อมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ


รับแปลบทคัดย่อทางบริหารธุรกิจ (MBA) 

ด้วยประสบการณ์ทางการศึกษาและประสบการณ์แปลงานธุรกิจของคุณพูลศักดิ์ ซึ่งเป็นนักแปลอิสระเป็นระยะเวลา 18 ปีเต็ม ทำให้ผู้แปลสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน รวมถึงการใช้ Grammar ได้อย่างถูกต้องจึงทำให้ลูกค้าไร้กังวลเรื่องต่างๆ เหล่านี้ สิ่งที่ลูกค้าอาจจะมองข้ามคือความภาคภูมิใจในผลงานวิจัยของตนเองที่มหาวิทยาลัยต้องประกาศผ่านสื่อสารธารณะคือผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางสาธารณะที่บุคคลทั่วโลกสามารถค้นหาผลงานท่านพบ หากผลงานแปลบทคัดย่อแสดงภูมิปัญญาของเจ้าของผลงานแปลได้ยอดเยี่ยมซึ่งผลงานนี้จะอยู่อย่างถาวรชั่วลูกหลาน มีคำนิยมชมชอบหรือนำผลงานวิชาการของท่านไปอ้างอิง เจ้าของผลงานวิัจัยย่อมภาคภูมิใจ แต่หากผลงานวิชาการที่ประกาศให้ชาวต่างชาติเป็นการใช้ภาษาที่ไม่สวยงามหรือผิด Grammar เจ้าของภาษา(ชาวต่างชาติ) อ่านแล้วอมยิ้มว่าวิทยานิพนธ์นี้ได้รับการตีพิมพ์ได้อย่างไรใครเป็นเจ้าของ ใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันไหนที่จบมา ก็เหมือนเป็นตราประทับที่ตัวท่านและสถาบันว่าภูมิปัญญามีได้เท่านี้ สิ่งเหล่านี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะมองข้าม ท่านจ้างแปลบทคัดย่อสำหรับงานวิจัยที่เผยแพร่สู่สาธารณะเพียงครั้งเดียวท่านเสียค่าบริการแปลที่สูงแล้วได้คุณภาพของงานที่ชาวต่างชาติอ่านแล้วยอมรับว่าเหมือนเจ้าของภาษาเขียนเอง สิ่งนี้น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์เจ้าของงานวิจัยมากกว่าการนำค่าบริการมาเป็นเครื่องชี้วัด

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือตรวจสอบผลงานแปลบทคัดย่อได้ที่นี่ <<คลิก>>

 

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-4580240  02-1741022  Line ID: 0814580240
E-mail : pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com
ที่ตั้ง: ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ