ReadyPlanet.com
dot
รับแปลภาษา
dot
bulletรับแปลเอกสารยื่นกงสุล
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับแปลภาษาจีน
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletแปลงาน
bulletแปลงานด่วน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletพิมทรานสเลชั่น
bulletแปลเอกสารด่วน.net
bulletบริการแปลเอกสาร.net
bulletรับแปลภาษาด่วน.com
bulletแปลงาน.net
dot
หลากหลายบริการแปล

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ผลงาน แปลภาษา

รับแปลงาน แปลงานด่วน รวดเร็ว ทันใจ มีพนักงานรับส่งเอกสารถึงมือลูกค้า เรียกใช้ พิมทรานสเลชั่น 081-4580240  

 PIM TRANSLATION CO., LTD.   
ศูนย์การแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา
รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด 
Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email:
pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,info@pimtranslation.com


 


 

ผลงานแปล

ผลงานแปลด้านกฎหมาย
ผลงานแปลด้านวิทยาศาสตร์ ผลงานแปลด้านวิชาการ ผลงานแปลด้านอุตสาหกรรม

ผลงานแปลด้านโฆษณา
/ประชาสัมพันธ์

แปล พ.ร.บ.  คู่มือการปฏิบัติงานพนักงาน
โรงพยาบาล
บทคัดย่อนิติศาสตร์ แปลเครื่องยนต์ แปลงานโฆษณา
แปลกฎกระทรวง  แปลเครื่องมือแพทย์ บทคัดย่อศึกษาศาสตร์ แปลคู่มืออุตสาหกรรม แปลนิทรรศการ
แปลสัญญาตัวแทน  แปลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ บทคัดย่อบริหารธุรกิจ  แปลเครื่องจักร  แปลเครื่องสำอาง
แปลสัญญา  แปลเอกสารอุตสหกรรม บทคัดย่อวิทยาศาสตร์  แปลอุปกรณ์เครื่องจักร  
แปลระเบียบ/ข้อบังคับ   บทคัดย่อคอมพิวเตอร์    
แปลหนังสือรับรอง   บทคัดย่อนิเทศศาสตร์    
แปลงบการเงิน        
แปลเอกสารราชการ        

ผลงานแปลภาษาอื่นๆ

                <<ผลงานแปลภาษาจีนเป็นไทย>>                                  <<ผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน>>  

                <<ผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน>>                 <<ผลงานแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย>>

                <<ผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส>>                 <<ผลงานแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย>>

                <<ผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น>>                     <<ผลงานแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย>>

                <<ผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี>>                   <<ผลงานแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย>>

 ตัวอย่างงานแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ

ตัวอย่างงานแปลงบการเงิน คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดดูตัวอย่าง งบการเงิน

ตัวอย่างงานแปลพรบส่งเสริม ฯลฯ  คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดดูตัวอย่าง  พ.ร.บ. 

ตัวอย่างงานแปลสัญญา คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดดูตัวอย่าง  สัญญาแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุน

ตัวอย่างงานแปลบทคัดย่อ บทคัดย่อนิติศาสตรบทคัดย่อศึกษาศาสต์ บทคัดย่อคอมพิวเตอร์ บทคัดย่อบริหารธุรกิจ

ตัวอย่างงานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ตัวอย่างงานแปลสัญญา คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดดูตัวอย่าง >> DATEDXXX.pdf <<

ตัวอย่างงานแปลระเบียบและข้อบังคับมาตรฐาน คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดดูตัวอย่าง >> STANDARD RULE1.pdf <<

ตัวอย่างงานแปลสัญญาเป็นผู้แทนจำหน่าย คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลดดูตัวอย่าง >> DISTRIBUTORSHIP AGREEMEN1.pdf <<